Yüksek-Lisans

MASTER/YÜKSEKLİSANS

Yüksek lisans yapmak günümüzde lisans eğitimi almak kadar önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Farklı şekillerde yüksek lisans yapmak mümkündür. Bunları genel olarak tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olarak ikiye ayırabiliriz. Tezli yüksek lisans genelde örgün öğretimdir ve mezun olabilmeniz için akademik bir tez yapıp bitirmeniz gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans ise yalnızca yüksek lisans seviyesindeki dersleri öğrenme amacı gütmektedir ve genelde ikinci öğretimdir (akşam öğretimi). Çoğunlukla çalışanlar tarafından tercih edilirler ve ücretleri tezli yüksek lisansa nispeten biraz daha fazladır.